Gün Togdı Şâh-ı Âlem Uyanmaz Mı Hvâbdan

Bâki

1526 - 1600
  • 526 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gün togdı şâh-ı ‘âlem uyanmaz mı hvâbdan
Kılmaz mı cilve hayme-i gerdûn-cenâbdan

Yollarda kaldı gözlerümüz gelmedi haber
Hâk-i cenâb-ı südde-i devlet-me’âbdan

Reng-i ‘izârı gitdi yatur kendü huşk-leb
Şol gül gibi ki ayru düşüpdür gül-âbdan

Gâhî hicâb-ı ebre girür husrevâ felek
Yâd eyledükçe lutfuñı terler hicâbdan

Tıfl-ı sirişki yirlere girsün du’âm odur
Her kim gamuñdan aglamaya şeyh u şâbdan

Yansun yakılsun âteş-i hecrüñle âfitâb
Derdüñle kara çullara girsün sehâbdan

Yâd eylesün hünerlerüñi kanlar aglasun
Tîguñ boyınca karaya batsun kırâbdan

Derd ü gamuñla çâk-i girîbân idüp kalem
Pîrâhenini pârelesün gussadan ‘alem

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir