Gûş İt Gönül Beyân-i Miyân Söylerüm Sana

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 469 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gûş it gönül beyân-i miyân söylerüm sana
Yok belki rişte-i dil ü cân söylerüm sana

Müjgân kalem sahîfe nigeh merdümek midâd
Bir çeşm-i mû-şikâf-i beyân söylerüm sana

Tîg-i cefâsını dil-i sengîni tîz ider
Ey dil degül fesâne fesân söylerüm sana

Öpmiş rakîb-i dîv lebün hâb-i nâzda
Teb-hâle-i femünle nişân söylerüm sana

Şerh itmede cerîde-i sad-pâre-i dili
Her zahm-i hûn-feşânı dehân söylerüm sana

Reng-i suhan lebinde güher-pâre-rîz-i şevk
Bir dil-ber-i şikeste-zebân söylerüm sana

Sâmî sarîr-i hâme-i nazm-i selîs ile
Savt-i lezîz-i âb-i revân söylerüm sana

İcrâ idüp hadîka-i evsâf-i âsafa
Cûy-i bihişt-i hoş-cereyân söylerüm sana

Ol âsaf-i yegâne ki medh-i bülendini
Ser-satr-i levh-i mihr-i cihân söylerüm sana

Subh ü mesâ du’âsın idüp zîver-i lisân
Ey ‘arş vird-i feyz-resân söylerüm sana

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir