Hadden Efzûn Mihrüm

Bâki

1526 - 1600
  • 674 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hadden efzûn mihrüm ol nâ-mihrbân bilmezlenür
Hep bilür çok sevdügüm ammâ hemân bilmezlenür

Âşinâlık virmeyüp bîgâne resmin kullanur
Nâz ider her gördügince bir zamân bilmezlenür

İltifât-ı hâl-i dervîşe ‘ulüvv-i şân komaz
Hep bilür ahvâli şâh-ı kâm-rân bilmezlenür

Gamzesi zahm urdugınca la’li dermân itmede
Gerçi kim dil derdin ol âşûb-ı cân bilmezlenür

Nâz u istignâ ile Bâkîye tokınmaz geçer
Râst gelse yolda ol serv-i revân bilmezlenür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir