Hak Nûrın İder Yüzi Nazar Ehline Tavzîh

Ahmedi

1334 - 1413
  • 473 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hak nûrın ider yüzi nazar ehline tavzîh
Cân sırrın ider dudagı âşıklara telvîh

Vaslı hevesidür ki göñülleri ider şâd
Zülfi nefesidür ki virür cânlara tervîh

Sırrumı dilerem ki nihân kala velîkin
Bu gözlerümüñ kan yaşı ider anı tasrîh

Zühre oldı serâ-perdeñe hoş-perde-sirâkim
Sinüñ yüzüñi eyledi ay u güne tercîh

Anuñ Hakı-y-ıçun ki yir ü gögi yaratdı
Yir ehli-y-içün düzdi bu göklerde mesâbîh

Hıfzı-durur anuñ kamusı halka nigeh-bân
İlmi-durur anuñ kamusı gayba mefâtîh

Kim Ahmedî irte gice itdi vü idiser
Zikrüñ-ile şükrüñi dil ü cânına tesbîh

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir