Hâme Kim Tesvîd-i Lafz-i Pâk-i Ma’nîdâr İder

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 369 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hâme kim tesvîd-i lafz-i pâk-i ma’nîdâr ider
Kâleb-i ta’bîre nefh-i rûh-i feyz-âsâr ider

Hâme kim oldı çemen-pîrâ-yi bâg-i ma’rifet
Safhayı rengînî-i elfâz ile gülzâr ider

‘Arş-i a’lâ-yi ma’ânîden vürûd ider suhan
Ana ta’zîmen yerâ’a secde-i eş’âr ider

Bahr-i dilde gevher-i hikmet-sadefdür dürr-i pâk
Kim anı gavvâs der-dest-i hayâl-i yâr ider

‘Âlem-i gayb-i hüviyyetden kelâm idüp zuhûr
Kim lisân-i hâle gelse sırr-i Hak izhâr ider

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir