Hamûş-i Vahşetün Kadri Füzûnterdür Suhan-gûdan

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 519 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hamûş-i vahşetün kadri füzûnterdür suhan-gûdan
Tereşşuh eyleyen bûdur dehân-i nâf-i âhûdan

Zebân-i mû-şikâfân-i beyâna pîçiş-efzâdur
O îmâlar ki peydâdur nihânî çîn-i ebrûdan

Verâ-yi şâne-i müjgândan nezzâredür kârum
Rakîbâ çâk çâk ol çekmem el dâmân-i gîsûdan

Kimün çâk itdi mikrâz-i nigâh-i ahveli bilmem
Şikâf-i leb ki zâhirdür o nâzük-rûy-i dil-cûdan

İder mi feyz-i kâmil sûd tab’-i naks-bînâna
Tehîdür desti âhir taşsa gevherler terâzûdan

Nice demler gerek ma’nî-i rengîn olmaga puhte
Olur mı şîre-i yek-rûze Sâmî fark hîç sudan

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir