Hâne-i Kalbe Şarâb Olmasa Mi’mâr-i Neşât

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 408 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hâne-i kalbe şarâb olmasa mi’mâr-i neşât
Leb-i hamyâze olur rahne-i dîvâr-i neşât

Olsa teh-cür’a-i mey sürme-i çeşm-i idrâk
Efser-i Cem görinür câm-i nigûnsâr-i neşât

Oldı mînâ-yi perî-hâne letâfetde habâb
Câm-i billûrdur âyîne-i ruhsâr-i neşât

Na’ra-i mest ile dâd ü sited-i nûş-â-nûş
Bu kadar ancak olur germî-i bâzâr-i neşât

Ne kadar rıtl-i girân olsa çeker sahbâyı
Eylemez kâmet-i hûş-i dili ham bâr-i neşât

Oldı her beyti bu rengîn gazelün ey Sâmî
Tâze-mîzâb-i hum-i bâde-i güftâr-i neşât

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir