Harf-i Gama Devât

Bâki

1526 - 1600
  • 670 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Harf-i gama devât u kalem şekl-i âhdur
Aña mürekkeb âhda dûd-ı siyâhdur

Nakş-ı hatuñla yazıludur safha-i derûn
Odlara yakma yazug efendi günâhdur

Haddüñ katında mihr-i felek bir zavalludur
Alnuñ yanında bedr ise bir sîr-i mâhdur

Hum gibi sen de tasfiye-i bâtın it yüri
Dergâh-ı mey-fürûş ulu hânkâhdur

Na’l u elifler ile göñülde nisân-ı ‘aşk
Tugrâ-yı hükm-i husrev-i ‘âlem-penâhdur

Sultân-ı ‘aşka bende satar şimdi kendüyi
Bâkî de hak budur ki ‘aceb pâdişâhdur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir