Hat-i Siyâh Ruh-i Dil-rübâ Yerin Tutdı

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 716 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hat-i siyâh ruh-i dil-rübâ yerin tutdı
Husûfdur ki meh-i pür-ziyâ yerin tutdı

Belürdi dîdeden ‘aks-efgenî-i hûn-i ciger
‘İzâr-i yârde reng-i hayâ yerin tutdı

Hayâl-i zülf ile âmed-şud-i nefes dilde
Bürîde-nâfe şemîm-i sabâ yerin tutdı

Gedâ-yi şâh-nihâdam ki dâmen-i külehüm
Serümde sâye-i perr-i hümâ yerin tutdı

O güm-sürâg-i cünûnam ki reng-i hayrânî
Ruh-i delâlet-i Hızr-i hevâ yerin tutdı

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir