Haymen Etrâfın Dil Artık Devr İder Câsûsdan

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 432 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Haymen etrâfın dil artık devr ider câsûsdan
Taşra kalmış sanki bir pervânedür fânûsdan

Haste-i ‘ışkı uşandursa hayâl-i hâl-i dost
‘Aks-i zülf olur meges-rân şehper-i tâvûsdan

Bâ-yı ma’kûsıdur ebrûsı yazılmış rûyda
Şekl gösterdi mir’ât-ı ruh ol ma’kûsdan

Kûşe-i kûy-ı harâbât u şikest olmış sifâl
Yegdür iklîm-i Kubâd Evreng-i Keykâvûsdan

Cây-ı emn ey dil melâmet kûyıdur irmez ana
Geçmeyen der-bend-i nâm u varta-i nâmûsdan

Umaram hâkisterümden ide bir ‘âşık zuhûr
Olmayam gayretde eksük ‘Âşıkâ kaknûsdan

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir