Hazret-i Hân Ahmed-i Gâzî Vezîr-i A’zamın

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 440 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hazret-i hân Ahmed-i gâzî vezîr-i a’zamın
Eyleyüp serdâr taht-i mülket-i ma’mûreden

Moranun fethin murâd idüp o sultân-i gayûr
Düşmene bildürdi haddin savlet-i mevfûreden

Mushaf-i pâk-i ser-i kabr-i Ebî Eyyûbda
Çün tefe’’ül eylemişdi feth içün bir sûreden

Bu kerâmât-i şehenşâh-i velâyet-pîşedür
Zâhir oldı şimdi feth-i kal’a-i mahsûreden

Olıcak galtîde-ser a’dâ didüm târîhini
Gördösi aldı ‘Alî paşa ön evvel Moradan

Sene 1127

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir