Her gören bir dem ferah yellerle gam-nâk oldugum

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 356 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Her gören bir dem ferah yellerle gam-nâk oldugum
Gussa vü şâdî gamından bildi bî-bâk oldugum

Hey öninde öldügüm yolında kurbân oldugum
Dâmen-efşân olma kapunda görüp hâk oldugum

Lâle-veş dâg-ı dilüm mihrünle eyler âşikâr
Tîg-i şevk ile seher gül gibi sad-çâk oldugum

Dest-bûsun el virüp irem mi ola ol deme
Ser-firâz olup yanunda sayd-ı fıtrâk oldugum

Mihr-i ‘ışkun feyzi birdür hikmet isti’dâdıdur
Tanlama a’dâya zehr-i ahbâba tiryâk oldugum

Bahr-ı şûr-ı pür-nemekdür ‘ışk ana düşmemledür
Mâsivâ âlâyişinden ‘Âşıkâ pâk oldugum

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir