Her Kimde Kim Bu Vech-ile Zülfü Cebîn Ola

Ahmedi

1334 - 1413
  • 504 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Her kimde kim bu vech-ile zülf ü cebîn ola
Gözlerinüñ kemîn işi halka kemîn ola

Zülfüñ kemendine dutılıp akl ola esîr
Câœû gözüñe fitne senüñ hûr-ı ıyn ola

Ol kim hilâle beñzede kaşuñ kemânını
Kejdür hayâli gerçi ki bârîk-bîn ola

Lalüñi añanuñ sözi şîrîn ü ter düşüp
Zülfüñi zikr iden nefesi anberîn ola

Devr-i kamerde fitne nice olur diyen kişi
Bahsun yüzine ol ki aña ayne’l-yakîn ola

Hüsnüñdür ol bahâr ki dâ’im çiçekleri
Reyhân ü nergis ü gül-ile yâsemîn ola

Penhan-ı râzın agzuñuñ anduhda Ahmedî
Her söz ki diline gele dürr-i semîn ola

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir