Her tolusı bedr olur her cur’asıdur bir hilâl

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 406 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Her tolusı bedr olur her cur’asıdur bir hilâl
Bezmine cânlar virür ol âfitâbun ehl-i hâl

Ger günâh ise mahabbet dostum kanum sebîl
Cürm ise vaslun temennâsı begüm katlüm helâl

Bir yabana atdıgun tırnagına degmez senün
Kangı kec-râdur diyen kim kaşuna benzer hilâl

Gitdi başdan ‘akl u dilden sabr u elden ihtiyâr
Kaldı cismüm haste cânum nâ-tüvân dil bî-mecâl

Kellimînî yâ humeyrâ zevk-i la’lündür dile
Câna zülfünden irer bûy-ı erihnî yâ Bilâl

‘Âşık-ı üftâdeden ‘âr itme kim derd ü gamun
Anı bir şekl itdi ki görsen dahi bilmek muhâl

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir