Hevâ-yı vasl-ı pehlûsı nesîm-i zülf-i reyhânı

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 501 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hevâ-yı vasl-ı pehlûsı nesîm-i zülf-i reyhânı
Birisi hazz-ı cismânî gıdâdur biri rûhânî

Sürinür sâye-veş yanınca üftâde olup cânum
Yürise serv-i âzâdum hırâmânî hırâmânî

Mahabbet ehli virmez zevk-i vasla şûr-ı hicrânun
Semender nâr-ı sûzâna degişmez âb-ı hayvânı

Seherlerde kabûl olan du’âlar hakkı Allâhum
İrişdür subh-ı rûz-ı vasl-ı yâre şâm-ı hicrânı

Çemende sâye-i şimşâd san nat’-ı pelengîdür
Güzeller ‘Âşıkâ ‘ıyş itmek içün sâye sultânı

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir