Hicranun-ıla Âteşî Oldı Bugün Mizâc

Ahmedi

1334 - 1413
  • 504 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hicranuñ-ıla âteşî oldı bugün mizâc
Lutf-ıla vasluñ ide bu derde megr ilâc

Cân-ıla tende mümtezic oldı mahabbetüñ
Şol resme kim ide şeker ü şîr imtizâc

Rûşen göz ol ki ola aña yoluñ tozı cilâ
Devletlü baş ki ide ayaguñ topragını tâc

Nesh itdi hüsnüñ âyeti Yûsuf cemalini
Rûşen-durur güneş görinicek n’olur sirâc

Zulm-ıla dahı neyleye göñlüme gözlerüñ
Kimdür ki aldı ya ala vîrâneden harâc

Gitdi yoluñda akl u göñül kaldı bir nefes
Bismi’llah aña dahı eger varsa ihtiyâc

Kopmadı Ahmedî bigi bir mürg-ı hoş-nüvâ
Terkîb olalı bu kafes-i âbnûs u âc

Ahmedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir