Hudânun Vahdet-i Zâtın ‘Iyân Eyler Zuhûrâtı

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 640 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hudânun vahdet-i zâtın ‘ıyân eyler zuhûrâtı
Belî şâhid yeter envâr-i şemse kendü zerrâtı

Basîretle nigâh it cümle eşyâ mahv-i nûr olmış
Ki ‘aks-i vechi zâhir gördügün sanma hayâlâtı

Tecellîdür bu eşyâ cilvegerdür nûr-i vahdetden
Ki kudret gösterür bunlarla zâhirdür kemâlâtı

Hicâb-i kesreti çekmiş cemâl-i vahdete tâ kim
Bu kesretden bakan ancak göre ol ‘aks-i mir’âti

Ne kesretden ne vahdetden her-âyîne tesellî var
Velî senden murâdı küllî geçmekdür murâdâtı

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir