Hûrşîd Kim Fezâ-yı Felekdür Mesîr Aña

Bâki

1526 - 1600
  • 532 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hûrşîd kim fezâ-yı felekdür mesîr aña
Degmez gedâlar içre işigüñde yir aña

Takdı hilâl halkasını gûş-ı hidmete
Oldı sipihr bende-i fermân-pezîr aña

Yüz sürmez idi südde-i devlet-me’âbına
Kul olmayaydı husrev-i gerdûn-serîr aña

Görmez misâl-i kâmetüñi çeşm-i râst-bîn
Ahvel baka meger ki görenler nazîr aña

Bâkî suhanda fark-ı sipihre kadem basar
Lutf-ı Hudâ olursa eger dest-gîr aña

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir