Hüsne Hatt-i ‘Anberînfâm Olsa Da Mâni’ Degül

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 503 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hüsne hatt-i ‘anberînfâm olsa da mâni’ degül
Cilve-i meh-tâba ahşam olsa da mâni’ degül

Hatt-i la’lün gerden-i kâfûrunı yâd eyleyüp
Rûz ü şeb ‘âşık mey-âşâm olsa da mâni’ degül

Seyr iden ol kâfir-i hüsnün şikâf-i sînesin
Çâk-rîz-i ceyb-i İslâm olsa da mâni’ degül

Bir nigâh itsün de cânân sûzen-i müjgân ile
Sîne hem-çün kışr-i bâdâm olsa da mâni’ degül

Nûş-i meydür ârzû-yi dil kenâr-i cûyda
Bir sehî-serv-i gül-endâm olsa da mâni’ degül

Pây-i humda tek dürüst olsun safâ-yi hâtırı
Rinde bir işkeste-leb câm olsa da mâni’ degül

Kayd-i gamdan dil makâm-i ‘aczde âzâdedür
Murg-i bî-bâl ü pere dâm olsa da mâni’ degül

Sen hemân sa’y it visâl-i bahre Sâmî çün habâb
Bir nefes hâtırda ârâm olsa da mâni’ degül

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir