İçümde Âteşü Gözümde Nem Var

Ahmedi

1334 - 1413
  • 1044 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İçümde âteş ü gözümde nem var
Cihânda huşk-i terden dahı nem var

Varum u varlıgum kamusı sensin
Çü sen varsın baña dahı ne kem var

Eger şâœî vü ger gam kamu sensin
Dahı bende ne şâœî vü ne gam var

Baña hûn-ı ciger hwân-ı ferahdur
Niçe ki elüñde sinüñ câm-ı Cem var

Baña n’iderse itsün gözlerüñ kim
Belâ var-ısa bende sabr hem-vâr

Irah senden oluram derd-ile zâr
Lebüñde gerçi kim her derde em var

Emel çün saña bagladı cihânda
Eyit dahı Ahmedîye ne elem var

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir