Işkında Yüzünün Kim Aña Lâle-zârdur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 476 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Işkında yüzüñüñ kim aña lâle-zârdur
Gözüm yaşı-y-la yiryüzi hoş-lâle-zârdur

Kaddüñ hayâli dutdı gözümde vatan belî
Servüñ yiri n’irede ki var cûy-bârdur

Sehv-ile gül meger yüzüñe beñzerem dimiş
Andan berü yüzi kızarup şerme-sârdur

Işkuñ yolında öldügi yüzüñi görene
Rûzî olur-ısa şeref-i rûzigârdur

Gözüm yüzüñi ay u gün ü zühreyi görür
İtdi ihtiyâr gör bu ne hûb ihtiyârdur

Yoluñda nakdi meyçün ola gözümüñ kesâd
Çün kamu vechi anuñ güher-i âb-dârdur

Yâkût u lali nîşe döker Ahmedî gözi
Çün resm böyledür ki ola nakd-i bihârdur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir