Işkun Yolına Baglamışam Ney Bigi Kemer

Ahmedi

1334 - 1413
  • 464 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Işkuñ yolına baglamışam ney bigi kemer
Böyle gerekdür ol kişi kim olmaya kem er

Kaşlaruña hilâl dimiş bir bahışda cân
Bârîk-bîn olan kişi olmaya kej-nazar

Bâœ-ı sabâ meger güzer itdi saçuña kim
Cân kohusı-y-la oldı hevânuñ dimâgı ter

Kevser-durur dudaguñ ve’n-Necmidür
Göñlüñ Hadîddür yañaguñ sûretü’l-Kamer

Câœû gözüñ ne sihr ohıdı nergise ki anuñ
Rengin sarardur uş yerekân renc-ile seher

Zülfin benefşe virdi perîşân idüp yile
Anber saçuñ hevâsını itdi heves meger

Cânum hayâlüñi gözüm içinde ider taleb
Gavvâs bahra düşmese girmez ele güher

Cân râzıdur ne dirse lalüñden Ahmedî
Rengîn ü ter gerek söz ü şîrîn ü muhtasar

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir