Işkuna Ehl-i Nazar Baht-ı Hümâyûn Didiler

Ahmedi

1334 - 1413
  • 503 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Işkuña ehl-i nazar baht-ı hümâyûn didiler
Kapuñuñ kullugını devlet-i efzûn didiler

Gören agzuñı aña teşne-durur Âb-ı Hayât
Cânları mest ider bu leb-i mey-gûn didiler

Akl u cân u dil ü dîn-ile ele girür-ise
Ayaguñ topragı anı sana magbûn didiler

Cân virenler saña cîmin göriben saçlaruñuñ
Kâmetüñe elif ü kaşlaruña nûn didiler

Aklı olanlar gözüñüñ fitnesini göribenüñ
Melek ü hûr dahı ola buña meftûn didiler

Ehl-i Bagdâd-ıla Hwârezm bahup yaşlaruma
Bahr katında n’olur Dicle vü Ceyhûn didiler

Ahmedî hâlini zülfüñde ne dir görenler
Unudıldı haber-i Leylî vü Mecnûn didiler

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir