Işkunun Odı Göñülde Sadr-nişîndür

Ahmedi

1334 - 1413
  • 475 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Işkuñuñ odı göñülde sadr-nişîndür
Kasdı gözüñüñ hemîşe cân-ıla dîndür

Fitneye zülfüñ kemîn-geh olsa aceb mi
Matla-ı hûrşîd çün vilâyet-i Çîndür

Kimse visâlüñe toymadı bu cihânda
Toymadugı hîç kimse ömre yakîndür

Ne gam eger cânumı alur-ısa gamzeñ
Hâsiyeti-le lebüñ çü Rûhü’l-Emîndür

Kaddüñe tûbî diler-imiş ki ola bende
Hoœ eser-i himmet-i bülendi hemîndür

Fitneye pîşânîdür kaşuñ bigi gözüñ
Gerçi ki mihrâb içinde gûşe-nişîndür

Vasf ider Ahmedî lebüni anuñ-çun
Sözleri anuñ nazm-ı lal ü dürr-i semîmdür

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir