İtdi Şikâr Göñlümi Bir

Bâki

1526 - 1600
  • 1363 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İtdi şikâr göñlümi bir şûh-ı şeh-levend
Müjgânı tîr ü kaşı kemân turrası kemend

Bâzârlarda başladı nahli tonatmaga
Dil baglayalı kâmet-i zîbâña nahl-bend

Bu cism-i zerd ü zâr u nizâr ile nice bir
Yanam firâkuñ âteşine nitekim sipend

Her dûna şâh-ı gül gibi meyl itme dûstum
Düşmez giyâha hem-ser ola serv-i ser-bülend

Telh-i şarâb-ı gussa-i devrânı def’ ider
Şîrîn lebin dehânuma alsam niteki kand

A’dâ yanuñda hurrem u handân u şâdmân
Bâkî gamuñda zâr u dil-efgâr u derdmend

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir