İtlerün yâr u enîsüm âsitânun meskenüm

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 577 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İtlerün yâr u enîsüm âsitânun meskenüm
Devletünde şimdi şâhum begligüm vardur benüm

Saglıgumda kon beni hâlüme kan aglayayum
Bir garîbem mâtemüm idüp kılayum şîvenüm

Cism-i ‘uryân âteş-i ‘ışka semender olalı
Oldı oddan gönlek egnümde benüm pîrâhenüm

Künc-i gam tîr ü fetîl zahm u dâg-ı sînedür
Bag u râgum serv-i şimşâdum gül ile sûsenüm

‘Âşıkâ dâmânına yüz sürmege yok dest-res
Âsitânında meger anun gubâr ola tenüm

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir