Kaldı çeşmümde hayâlün ey melekler manzarı

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 520 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kaldı çeşmümde hayâlün ey melekler manzarı
Gerçek imiş cây idinür cûyı dirlerdi perî

Sanma nergis üzre şebnemdür görinen gülsitân
Âfitâb-ı hüsnüni gördi yaşardı gözleri

Kân-ı la’l olmış durur kan aglamakdan gözlerüm
Kirpügine asmaz oldı degme dürr ü gevheri

Çarh döner ‘ömr akar cân öykünür biz muntazır
Âsiyâb-ı dehrün âdem oldı nevbet bekleri

Gördi uçurdı huzûrın murg-ı cânun tıfl-ı eşk
Âşiyânın bozdı ‘Âşık terk idüp çeşm-i teri

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir