Kûh-ı endûh-ı ‘ınâdur görinen baş degül

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 422 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kûh-ı endûh-ı ‘ınâdur görinen baş degül
Ebr-i bârân-ı belâdur karadan kaş degül

Ko elünden leb-i câm agzuna düşmez sûfî
Mey-i gülgûn didigün sen yiyecek aş degül

Bir el önürdi ‘adem deştine götürdi ayaà
Gördi Mecnûn bana ‘ışkunda ayakdaş degül

Cân eridür şeb-i zülfünde yanan ‘âşıklar
Gözlerinden bu revân olup akan yaş degül

Gerd-i râhunla cilâ vireli ‘Âşık gözine
Künbed-i çarh ana dâne-i haşhâş degül

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir