Kim Durur Dirsen Serîr-i Hüsne Şâh-ı Bî-nazîr

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 566 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kim durur dirsen serîr-i hüsne şâh-ı bî-nazîr
Ol beşer-sûret melek-sîmâ perî-peyker Nezîr

Bu nihâl u bu cemâl u hatt u hâl u rûy-ı âl
Dil-rubâ vü dil-güşâ vü dil-firîb ü dil-pezîr

Haste-i hicrâna tîg-i gamzen irişünce dir
Tîr-i dil-dûz-ı müjen zahm-ı firâka bire bir

Rûyuna ‘azm itmiş iken kaldı zülfünde gönül
Ka’beye ‘azm itdi oldı kâfiristânda esîr

Bîm-i hecrün ‘ıyd-ı vaslun ‘Âşıka havf u recâ
Handen ile gamzen olmışdur Beşîr ile Nezîr

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir