Kıyâm İtdükde Sen İy Serv-kâmet

Ahmedi

1334 - 1413
  • 486 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kıyâm itdükde sen iy serv- kâmet
Göñül tende idemez hiç ikâmet

Kıyâm ider aduñ zikr olıcah can
Nitekim mü’min işitdükde kâmet

Kaşuñ mihrabına kâmet kej eydür
Kimüñ dîninde varsa istikâmet

Cihân toldı ser-â-ser mevc ü fitne
Meger gamzeñ koparısar kıyâmet

Saçuñ sevdâsı kıldı aklı hayran
Aceb dîni dahı korsa selâmet

Yüzüñi görse yiter özri vâzıh
Beni ışkuñda idene melâmet

Bu sözler ki Ahmedî sözüñden eydür
Degülse muciz ola hoœ kerâmet

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir