Kızıl Elmada Görenler Mehçe-i Sancâgunı

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 421 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kızıl Elmada görenler mehçe-i sancâgunı
Sandı sîb-i müslimîdür ki nihâl üstindedür

Surh-ser oklı şikârundur serinde nâvekün
Şâhin-i deşt-i gazâdur ki gazâl üstindedür

Virse n’ola cân-ı şîrîni gören nîzende baş
Her biri bir şekl-i Hüsrevdür nihâl üstindedür

Kelle-i a’dâda yir yir zahm-ı gürz ü şemşîrün
Tâze açılmış karanfildür sifâl üstindedür

Nâhun-ı peykânun eyler ‘ukdesin hal düşmenün
Mîm-veş başı girihdür ki melâl üstindedür

Arasın kessin okun gönder yâhûd tîgini sal
Cism ü cânı kâfirün ceng ü cidâl üstindedür

Keff-i cûdun hüsrevâ bir nehr-i sâ’ildür senün
Mevclerdür hatları âb-ı zülâl üstindedür

Elleri seng-i sitemden şimdi taş altındadur
Rahm iderdün ‘Âşıkı görsen ne hâl üstindedür

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir