Kûh-ı ‘Aşkuñda Olursam Ferhâd

Bâki

1526 - 1600
  • 520 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kûh-ı ‘aşkuñda olursam Ferhâd
Acıyup eyleye şîrîn lebi dâd

Baglar Sünbülede ey meh-rû
Vasf-ı zülfüñdeki şi’rüm üstâd

Dil ceres gibi Hicâz-ı kûyuñ
Yâd idüp turmadın eyler feryâd

Oñmasun bitmesün ey serv-i revân
Göreyin bâg-ı cihânda şimşâd

Dâne-i hâl-i siyâh ey Bâkî
Hirmen-i ‘ömrümi itdi ber-bâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir