Âl ile istedüm öpmek o ‘ızârı alı

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 389 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âl ile istedüm öpmek o ‘ızârı alı
Kızarup şermden oldı ruhı gül-şeftâli

Ser-i zülf ile gönül çıkmak olurdı başa
Benleri fitneden ammâ ki degüldür hâlî

Nûş-ı câm-ı mey ile gûş-ı ney-i dil-keşdür
Bezm-i devrânun eger var ise dâdı dâlı

Delükanlulugın arturdı ‘aceb hikmetdür
Puhte olup meyün oldukça ziyâde sâli

Hattınun karaları görinür oldı ‘Âşık
Kıyılayı gör eyü gelmedi Kur’ân fâlı

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir