La’lüñ Katında

Bâki

1526 - 1600
  • 646 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

La’lüñ katında kıymet-i gevher şikest olur
Zülfüñ yanında revnak-ı ‘anber şikest olur

Meclisde la’1-i yâre iñende ezilmesün
Va’llâhi yogsa kelle-i şekker şikest olur

Başlar yitürse meclis-i ‘aşkuñda gam degül
Bezm-i şarâbda nice sâgar şikest olur

Seng-i cefâ-yı dehr ile mir’ât-ı dil degül
Câm-ı cihân-nümâ-yı Sikender şikest olur

Seng-i felâhan ursa eger dest-i rûzgâr
Kandîl-i âfıtâb-ı münevver şikest olur

Şimşâd-ı hoş-hırâmına ol servüñ öykünüp
Reftâre gelse pây-ı sanavber şikest olur

Bâkî şikenc-i zülfi gamın yazmag istesem
Tâkat getürmez elde kalemler şikest olur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir