La’lüñle Câm Yok Yire Eyler

Bâki

1526 - 1600
  • 436 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

La’lüñle câm yok yire eyler müdâm bahs
İzhâr-ı hak degülse garaz hod harâm bahs

Üstâd eline girmedi nâ-puhtedür henûz
Nâzük tenüñle eylemesün sîm-i hâm bahs

Gül goncasınuñ olmadı mesmû’ sözleri
La’lüñle gerçi eyledi mâ-lâ-kelâm bahs

Bülbül nevâ-yı nâleme kılmaz mu’âraza
Zîrâ götürmez ey yüzi gül her makâm bahs

Erbâb-ı ‘aşk ceng ider eshâb-ı zühd ile
Maksûd sensin eyleseler hâs u ‘âm bahs

Hüsnüñ katında togmaduga döndi her biri
Hûrşîd ü mâh eyler iken subh u şâm bahs

Bâkî ferîd-i fenn-i suhandur nizâ’ı ko
İlzâm iderler itme sakın iltizâm bahs

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir