Lâyık Degül Mi Kanda Ki Bir Bî-nazîr Ola

Ahmedi

1334 - 1413
  • 408 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lâyık degül mi kanda ki bir bî-nazîr ola
Kim can vilâyetinde ser-â-ser emîr ola

Dünyâ nedür ki yâre anı tuhfe ilteler
Maşûka cân hediyye iletmek hakîr ola

Yohdur bizüm bıdâatümüz yâre irmege
Yâruñ meger bize keremi desti-gîr ola

Işkuñ yolında bundan ulu müşkil olmaya
Kim maşûk ulu yirden ü âşık fakir ola

Zülfinden ol sanem çözer olursa bir girih
Ucdan uca dimâgı hevânuñ abîr ola

Ol kaş bigi kemân-ı keyânî n’irede var
Ol gamzenüñ nazîri cihânda ne tîr ola

Hârût eñeginüñ çuhurında dutıluban
Mârût câœû gözine anuñ (kim) esîr ola

Nakş arada bahânedür ehl-i basîrete
Nakkâşa vire göñlüni her kim basîr ola

Vasfın idicek ol leb ü dendânuñ Ahmedî
Her söz ki nazm ide kamusı dil-pezîr ola

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir