Lebün Ki Bâde-i Câm-i Nigâhum Olmışdur

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 417 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lebün ki bâde-i câm-i nigâhum olmışdur
Dü dîde mest-i müdâm-i nigâhum olmışdur

Gül-i ‘izârı ki ser-şîşe-zîb-i bâsıradur
Şemîm-bahş-i meşâm-i nigâhum olmışdur

Sabâha dek tutuşur sûz-i hasretünle müjem
Fetîl-i şem’a-i şâm-i nigâhum olmışdur

Uçar o çeşm-i kebûdun hayâli çeşmümde
Kebûter-i ser-i bâm-i nigâhum olmışdur

O kebk-i hüsni cenâh-i hat ile tutdı gözüm
Ki per-girifte-i dâm-i nigâhum olmışdur

Nezârem oldı sebeb hışm-i gamze-i yâre
Keşîde-tîg-i niyâm-i nigâhum olmışdur

Hamûş olursa da dil gûş-i çeşm ile o perî
Edâ-şinâs-i kelâm-i nigâhum olmışdur

Ya gelmese n’ola Gül-gûn-i eşk o pençe-i mihr
Rübûde-sâz-i zimâm-i nigâhum olmışdur

Şikeste-rengî-i rûy-i latîfi ey Sâmî
Nişân-i pây-i zihâm-i nigâhum olmışdur

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir