Lebüne benzemege goncede güftâr gerek

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 410 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lebüne benzemege goncede güftâr gerek
Servde kaddüne öykünmege reftâr gerek

‘Azm-i kûy-ı ‘adem itdüm n’ideyim cân u dili
Sâlik-i râh-ı Nebî yolda sebük-bâr gerek

Kişi zevk eylemege lezzet-i ‘ışkı cândan
Kendi pür-sıdk u safâ yârı cefâ-kâr gerek

Dûd-ı dil penbe-i dâg ile yeter dâg u kabâ
‘Işk abdâlına ne câme ne destâr gerek

‘Âşıkâ tâze cünun u yeni cânânun var
Yine mecmû’a-i ‘ışka bize astâr gerek

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir