Libâsı N’eyler Olınca Tenâsüb-i A’zâ

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 370 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Libâsı n’eyler olınca tenâsüb-i a’zâ
Yerinde cümleten esbâb-i hüsni ser-tâ-pâ

Kıyâma gelse hırâm eylese kıyâmet olur
Anı görün hele tursun o kâmet-i bâlâ

Şikâr olur sanur iller bana ol âhûyı
Rakîb-i seg ider ammâ ki anı hep peydâ

Revân olursa n’ola hâk-i pâna sîm-i sirişk
Ayaguna senün ey serv-kad akar dünyâ

Arayı tîg-i kalem kat’ idermiş ey Sâmî
Kılıçla söyleşürüz gâfil olmasun a’dâ

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir