Meh-tâba Geldi Âyine-i Âbdan Fürûg

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 588 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Meh-tâba geldi âyine-i âbdan fürûg
Çeşm-i habâb-i âba da meh-tâbdan fürûg

Çün reng-i şerm-i gerden-i billûr-i mehveşân
Mînâ-yi sâf buldı mey-i nâbdan fürûg

Mir’ât-i kalbe gelmez eyâ câme-pûş-i kibr
Hâkister-i füsürde-i sincâbdan fürûg

Gaflet çerâg-i matlab olur bî-basîrete
A’mâ bulur fetîl-i reg-i hâbdan fürûg

Âsâr-i zühdi bârika-i ‘aşk mahv ider
Kalmaz nücümde mihr-i cihân-tâbdan fürûg

Rûşen-dilân birbirine feyz-bahş olur
K’âyîne buldı ülfet-i sîm-âbdan fürûg

Fânûs-i âbgîne gibi sîne-sâf olan
Bulur çerâg-i dîde-i ahbâbdan fürûg

Eyler zuhûr şu’le-i âvâz-i sâzda
Bâd-i latîf-i dâmen-i mızrâbdan fürûg

Nazm-i terümde rûşenî-i gevher-i suhan
Sâmî çü şeb-çerâg virür âbdan fürûg

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir