Merd-i Pîs-tab’ Ü Sefîh-i Bed-şiyem Kimdür Dimem

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 447 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Merd-i pîs-tab’ ü sefîh-i bed-şiyem kimdür dimem
Ehl-i sûk içre fakîr ü muhteşem kimdür dimem

Rîşi peşm-i hâye-i hâce-serâveş yek dü mû
Enfi mânend-i halâ gendîde-fem kimdür dimem

Şâhidînün nüshasın tahrîr iden câhil-meniş
Güh necis-gû kârî-i karın şikem kimdür dimem

Muglim-i kavvâd-meşreb müdmin-i şürb-i Yehûd
Hem harîf-i kahbe-zen deyyûs hem kimdür dimem

Müt’a-kâr-i gar-zenân olup Sıtanbulda iden
İrtikâb-i dîn-i Tahmâs-i ‘Acem kimdür dimem

Kâse-lîsiyken o mahdûm-i veliyy-i ni’metün
Olan âhir-kâr küfrân-i ni’am kimdür dimem

Sûret ugrısı müselmân-hey’et ü hâ’in-sirişt
Sârık-i nakd ü kitâb ol müttehem kimdür dimem

İntisâb itse kime lâ-büd ider hâne-harâb
Çün şegâl-i şahs meş’ûmü’l-kadem kimdür dimem

Ayamavranun kilîsâsında kıssîsân ile
Eyleyen dîn[in] fidâ-yi her sanem kimdür dimem

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir