Merhamet Kıl Ol Şeh-i Hûbâna Sıhhat Rûzi Kıl

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 417 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Merhamet kıl ol şeh-i hûbâna sıhhat rûzi kıl
Halk-ı ‘âlem cânıdur ol câna sıhhat rûzi kıl
Öldi gamda ‘Âşık-ı nâlâna sıhhat rûzi kıl
Yâ İlâhî lutf idüp cânâna sıhhat rûzi kıl

Kaşları gibi hilâl olan meh-i tâbânuma
Çeşm-i fettânı gibi bîmâr olan cânânuma
Lutf u ihsân ile dermân eyle kıyma cânuma
Yâ İlâhî lutf idüp cânâna sıhhat rûzi kıl

Eyledüm ‘ışkında bin cân ile kurbân cânumı
Rahm idüp şâyed süre alnına katre kanumı
Ka’be hakkıçün kabûl eyle benüm kurbânumı
Yâ İlâhî lutf idüp cânâna sıhhat rûzi kıl

‘İlleti yokdur anun ana ne ‘illet yaraşur
Gül gibi nâzik mizâcında letâfet yaraşur
Cân-ı ‘âlemdür ana sıhhat selâmet yaraşur
Yâ İlâhî lutf idüp cânâna sıhhat rûzi kıl

Rûz u şeb ‘Âşıkda olan âh u vâlar hakkıçün
Âsitânunda kabûl olan du’âlar hakkıçün
Ehl-i derde senden irişen devâlar hakkıçün
Yâ İlâhî lutf idüp cânâna sıhhat rûzi kıl

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir