Mevc-hîz Oldı Yine Eşk-i Terüm Seyl Gibi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 500 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mevc-hîz oldı yine eşk-i terüm seyl gibi
Her kemîn katresi ser-mâye-i sad-Nîl gibi

Gark ider fülk-i dili cûşiş-i seyl-âb-i sirişk
Şu’le-pâş olsa hayâl-i ruhı kındîl gibi

Çeşm-i nâ-dânda ma’ânî-i sevâd-i kilküm
Nezd-i a’mâda cilâ-düşmenî-i mîl gibi

Bir olur efser-i şâhî ile keçkûl-i gedâ
Ser-nigûn olsa eger sûret-i iklîl gibi

Bûriyâ cinsi iken câyı olur mesned-i dûş
Nân-i mihmânı iden tehyi’e zenbîl gibi

Kucdum ol mûy miyânı diyü lâf urdı rakîb
Belli yok sıhhati za’f üzre sözi kîl gibi

Ser-i Nemrûda ne kâr eyledi gör ey magrûr
Peşşenün nîşini hortûm-i ser-i fîl gibi

Gül-i rengîn-i mezâmîn ile Sâmî kasdun
Bu sekiz beyti bihişte yine temsîl gibi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir