Mihr-i Ruhuñla Dilde

Bâki

1526 - 1600
  • 508 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mihr-i ruhuñla dilde kimüñ tâze dâgı var
Tâb-ı çerâg-ı şems ü kamerden ferâgı var

Zülfüñ hamında haddüñi hûrşîde virmezin
Şem’i n’ider şu kimse k’anuñ şeb-çerâgı var

Âh itme na’l-i esbi nişânın görüp dilâ
Şâyed kimesne işide yirüñ kulagı var

Lâle çemende başı açuk kıpkızıl deli
Sevdâ-yı hâl-i yâr ile muhtel dimâgı var

Câm-ı şarâb-ı nâb gibi dil-rübâ kanı
La’lîn tutagı dür dişi gülgûn yañagı var

Bâkî gözinden eyle hazer sorma leblerin
Zinhâr gâfıl olma şarâbuñ yasagı var

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir