Miyân-i Halka-i Zülfinde Hâl Dâne Gibi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 504 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Miyân-i halka-i zülfinde hâl dâne gibi
Yine bu dâm-i hümâ sayd-i murg-i câna gibi

İdince germ-nigâh ol perî-’izâra olur
Hicâbdan ruh-i pür-tâbı şîşe-hâne gibi

Gelince hâtıra zencîr-i mevc-i kâkül-i yâr
Hezâr pâre olur ceyb-i ‘akl şâne gibi

Kızardı bâdeden ol dîde-i humâr-âlûd
Henûz nâvek-i müjgânı girdi kana gibi

Ko tumturâkı bu nazm-i selîsde Sâmî
Cihânda söz mi var eş’âr-i âşıkâne gibi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir