Mînâ-yi Çeşm-i ‘İbrete Vaz’ Eyle Lâleyi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 515 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mînâ-yi çeşm-i ‘ibrete vaz’ eyle lâleyi
Seyr eyle bezm-i devlet-i devr-i piyâleyi

‘Âlem-nümâ-yi her dü cihândur bahârda
Gör câm-i dûr-bîn-i şarâb-i dü-sâleyi

Zahm-i dili kanar ya akar eşki dem-be-dem
Rengîn ider hezâr-i dil ey gonçe nâleyi

Mânend-i dâye açdı fem-i tıfl-i gonçeyi
Ebr-i bahâr itdi agız miski jâleyi

Açdukda gonçe-i güli üstâd-i nev-bahâr
Şerh itdi ders-i bülbüle dâ’ir risâleyi

Üşkûfelerle hâme-i gül-rîz-bâf-i nazm
Nesc itdi Sâmiyâ bu girân-kadr kâleyi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir