Müfred 3

Ahi

? - ?
  • 396 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bâğ-ı hüsn içre bulınmaz saña hemtâ güzelüm
Serv gibi salınursañ n’ola şâhâ güzelüm

Hil‘at-i hüsni géyüp şîve-i nâz ile yüri
Kılmağa kendüñi ‘uşşâka temâşâ güzelüm

Mîve-i vasluña éremedi vâ hayf dirîğ
Geçdi şeftâlü déyü ‘ömrümüz ayvâ güzelüm

Sa‘y ile Merve hakı n’ola tavâf eyler isem
Éşigüñ kıblesidür Ka‘be-i ‘ulyâ güzelüm

N’ola lutfuñla bu vîrânemüz âbâd édesin
Gelesin hücremüze gün gibi tenhâ güzelüm

Ser-i kûyuñda fiğân ile gören ÂHÎ’ye dér
Miskîn olmış yine âşüfte vü şeydâ güzelüm

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir