Müfred 7

Ahi

? - ?
  • 609 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Beni başdan çıkaran sünbül-i gül-bûdur bu
Cigerüñ nâfelerin hûn édici budur bu

Dîde-i dil-ber iseñ de uyan éy baht-ı siyâh
Bunca yıllardur uyursın néce uyhudur bu

Dil ü cân nakdini sînemden uğrulardı müjeñ
Hûn édüpdür cigerüm âh bir uğrudur bu

Görse her bir güzeli yüz sürer ayağına dil
Hîç yenilmez n’ideyin kim bir akar sudur bu

ÂHÎ’yi barmağ ile gösterüp éy serv-i revân
Serv-kadler dédiler birbirine odur bu

Vahşet étme gel gel éy dil-ber kenâra gâh gâh
Sen bir âhûsın n’ola düşsen şikâra gâh gâh

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir