Müfred 9

Ahi

? - ?
  • 420 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sayd olupdur murğ-ı dil bir gözleri şehbâz ile
Altun üsküfli kara gözli güzel şehbâz ile

Hemdemüm geh sûz u ‘ışk gâh sâz u nâledür
Hurrem ol dem kim geçer ‘âlemde sûz u sâz ile

Yâ asılur yâ basılur yâ keserler başını
Kimse çıkmaz başa ol zülf-i kemend-endâz ile

Nâme-i devletde ÂHÎ yâd ola tâ haşra dek
Dôstluk mecmû‘asında adumuz ger yazıla

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir