Müfredler

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 668 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

1
Bend-i şelvârın çözüp öpsem küs-i nermi n’ola
Yarma şeftâlûsı bâg-i vuslatun gâyet lezîz
2
Tîr-i müjgânun ile âh-i derûndur sanma
Toz kopardı yine menzilgeh-i dilde tîrün
3
Vücûdun mahv idüp Mansûrveş hestîden ey ‘ârif
Temâşâ eyle sırr-i vahdeti mir’ât-i kesretden
4
Bu nefesle bu mücevvidlik ki vardur ‘âkıbet
Hazret-i sultân-i devrâna imâm-i ileri (?)

Mu’ammâ
5
Şeş-der-i kalbe oldı ârâyiş
Fikr-i zülfiyle ol meh-i sâmin

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir